Wako & Oslo Strings - Modes for all Eternity (P. Godderis)

Wako & Oslo Strings - Modes for all Eternity (P. Godderis)

W

AMP Music & Records

'Modes for All Eternity’: een intrigerend album om vaak te (her)beluisteren.

(see English translation below, please)

Uit Scandinavische oorden komt ons aangewaaid de al enige maanden geleden uitgebrachte cd ‘Modes for All Eternity´ van Wako & Oslo Strings.

Voor dit album gaat het Noorse kwartet Wako - Martin Myhre Olsen (sax, componist en arrangeur), Kjetil André Mulelid (piano), Bardur Reinert Poulsen (contrabas), Simon Olderskog Albertsen (drums) – een samenwerking aan met Oslo Strings ofte de dames Kaja Constance Rogers (viool), Isa Caroline Holmesland (altviool) en Kaja Fjellberg Pettersen (cello). Dat pogingen om jazzmuzikanten samen te zetten met strijkers op zijn zachtst uitgedrukt “niet altijd geslaagde” resultaten opleveren en bijgevolg evenmin bevredigende werkstukken, daar zijn meerdere voorbeelden van die we beter met de mantel der liefde bedekken. In dit geval echter is heel duidelijk gestreefd naar en waarlijk sprake van een symbiose: elk van beide “partijen” krijgt en levert een gelijk- en evenwaardig aandeel in de opgenomen stukken.


© Eyðun Müller Thomsen


De cd/LP bevat 6 composities, waaronder een suite in 5 delen - waarmee het aantal stukken in de praktijk dus eigenlijk op 10 komt - en laat zich nog het best als intrigerend omschrijven. De veelheid aan stijlen immers zorgt voor een constante variatie waardoor de muziek al net zo bont geschakeerd is als de voor de hoes gebruikte afbeelding van het tableau van Pieter II Brueghel (‘Kermis met toneel en processie’): daar valt eveneens een dusdanige verscheidenheid aan beelden op te ontdekken dat het veelvuldig bestuderen van de details steeds weer leidt tot de ontdekking van nieuwe pareltjes.

Opener ‘King of Kings’ illustreert dit treffend: op een bed van aan- en afrollende pianogolven van Mulelid en inventief drumspel van Albertsen ontwikkelt zich langzaam een mooie tune waarin zich sax en strijkers perfect vermengen, waarna Olsen een scheurende solo uit zijn blaasinstrument wringt. Sierlijke pianolijnen brengen de compositie tot haar slotakkoord. Heel anders, want frêle en breekbaar is ‘Sappho’s Theme’, een kort stuk waarin vooral Mulelid de hoofdrol speelt. En van een weer gans andere opzet is dan het daaropvolgende ‘Carla’ dat drijft op een stevige groove van bassist Poulsen. Kortom: reeds na drie composities weet de luisteraar zich in evenveel verschillende stemmingen gebracht en duikelde hij in telkens weer andere spannende hoofdstukken van dit “luisterspel”.

Op één enkel stuk, het forse ‘Rejoice’ - part 5 van de bovenvermelde suite – is er een gastrol, schitterend vertolkt door Erik Kimestad Pedersen: de manier waarop hij, tussen eigen interventies vol grillige noten door, in duel gaat met saxofonist Olsen doet betreuren dat de trompettist niet voor nog meer extra vuurwerk werd uitgenodigd.

Op ‘Modes for All Eternity’ valt zó veel te beleven dat na het wegebben van de laatste noot deze luisteraar steeds weer wordt overvallen door spijt omdat het muzikale avontuur reeds is afgelopen. Door die drang nog dieper in dit verhaal te willen kruipen, voelt het album bovendien qua duur als “eerder kort” aan. Een grote verdienste is het dan ook dat deze muziek, die bij elke nieuwe luisterbeurt dus nieuwe, verrassende facetten onthult, zich moeiteloos menigmaal laat (her)beluisteren.

In de lente van 2018 gaat Wako op tournee in Europa: mag de wens werkelijkheid worden dat de groep ook een invitatie naar een podium in België ontvangt.

Tekst © Paul Godderis


ENGLISH TRANSLATION:

‘Modes for All Eternity’: an intriguing album to often (re)listen to!

Out of Scandinavian resorts a favorable wind brings us ‘Modes for All Eternity´ by Wako & Oslo Strings, a CD that was released a few months ago.

For this album, Wako, a Norwegian Quartet - Martin Myhre Olsen (saxophone, composer and arranger), Kjetil André Mulelid (piano), Bardur Reinert Poulsen (double bass), Simon Olderskog Albertsen (drums) – joins forces with the ladies of Oslo Strings,  Kaja Constance Rogers (violin), Isa Caroline Holmesland (viola) and Kaja Fjellberg Pettersen (cello). There is plenty of evidence that attempts to couple jazz musicians with strings are "not always successful", but it’s preferable to not make any mention of those little satisfactory workpieces. In this particular case, however, it is quite clear that the musicians really have strived to achieve a symbiosis and truly have succeeded: each of the two "parties" gets and delivers an equal and equivalent share of the recorded pieces.

The CD/LP contains 6 compositions, including a suite in 5 parts - thus bringing the total number on 10 - and can best be described as intriguing. The multitude of styles provides a constant variation which makes the music just as variegated as the tableau by Pieter II Brueghel ('Fair with scene and procession') that is printed on the cover: that too contains such a variety of images that the frequent studying of the details again and again leads to the discovery of new gems.

Opener 'King of Kings' illustrates this perfectly: on a bed of rolling piano waves by Mulelid combined with inventive drumming by Albertsen a nice tune is slowly developed in which sax and strings mix perfectly; after Olsen comes in with a ripping solo from his wind instrument, ornate piano lines bring the composition to its final chord. Very different, because frail and fragile, is ‘Sappho's Theme', a short piece with Mulelid in the lead role. And of yet another caliber is the subsequent 'Carla' that floats on a solid groove by bassist Poulsen. In short: in just three compositions the listener finds himself in as many different moods and time and again he took a dive in other exciting chapters of this musical "play".

On one single piece, the hefty 'Rejoice' - part 5 of the above mentioned suite – there’s a guest role, beautifully played by Erik Kimestad Pedersen: his own interventions full of whimsical notes and his duel with saxophonist Olsen make one regret that the trumpet player wasn’t invited for even more extra fireworks.

'Modes for All Eternity' in terms of content has so much to offer that after the ebbing of the last note I myself am constantly raided by regret because the musical adventure already has ended. The urge to crawl deeper into this story creates the feeling that the duration of this album is "rather short". Fortunately, a great merit is that this music effortlessly reveals surprising facets with each (re)listen.

In the spring of next year, Wako is on tour in Europe: let’s hope the group may receive an invitation to a stage in Belgium.

Text and translation by Paul Godderis


In case you LIKE us, please click here:
Foto © Leentje Arnouts
"WAGON JAZZ"
cycle d’interviews réalisées
par Georges Tonla Briquet
our partners:

Clemens Communications

Hotel-Brasserie
Markt 2 -
8820 TORHOUT

 


Silvère Mansis
(10.9.1944 - 22.4.2018)
foto © Dirck Brysse


Rik Bevernage
(19.4.1954 - 6.3.2018)
foto © Stefe Jiroflée


Philippe Schoonbrood
(24.5.1957-30.5.2020)
foto © Dominique Houcmant


Claude Loxhay
(18/02/1947 – 02/11/2023)
foto © Marie Gilon


Special thanks to our photographers:

Petra Beckers
Ron Beenen
Annie Boedt
Klaas Boelen
Henning Bolte

Serge Braem
Cedric Craps
Christian Deblanc
Philippe De Cleen
Paul De Cloedt
Cindy De Kuyper

Koen Deleu
Ferdinand Dupuis-Panther
Anne Fishburn
Federico Garcia
Robert Hansenne
Serge Heimlich
Dominique Houcmant
Stefe Jiroflée
Herman Klaassen
Philippe Klein

Jos L. Knaepen
Tom Leentjes
Hugo Lefèvre

Jacky Lepage
Olivier Lestoquoit
Eric Malfait
Simas Martinonis
Nina Contini Melis
Anne Panther
Jean-Jacques Pussiau
Arnold Reyngoudt
Jean Schoubs
Willy Schuyten

Frank Tafuri
Jean-Pierre Tillaert
Tom Vanbesien
Jef Vandebroek
Geert Vandepoele
Guy Van de Poel
Cees van de Ven
Donata van de Ven
Harry van Kesteren
Geert Vanoverschelde
Roger Vantilt
Patrick Van Vlerken
Marie-Anne Ver Eecke
Karine Vergauwen
Frank Verlinden

Jan Vernieuwe
Anders Vranken
Didier Wagner


and to our writers:

Mischa Andriessen
Robin Arends
Marleen Arnouts
Werner Barth
José Bedeur
Henning Bolte
Erik Carrette
Danny De Bock
Denis Desassis
Pierre Dulieu
Ferdinand Dupuis-Panther
Federico Garcia
Paul Godderis
Stephen Godsall
Jean-Pierre Goffin
Claudy Jalet
Bernard Lefèvre
Mathilde Löffler
Claude Loxhay
Ieva Pakalniškytė
Anne Panther
Etienne Payen
Jacques Prouvost
Yves « JB » Tassin
Herman te Loo
Eric Therer
Georges Tonla Briquet
Henri Vandenberghe
Iwein Van Malderen
Jan Van Stichel
Olivier Verhelst